Regler

Instruktion i tegn, signal samt rulleskift

VIGTIGT! Nedenstående skal følges af alle ryttere på Team Aarhus Sydbank for din egen og andres sikkerhed.

Kørsel:

 • Vi cykler i rækker 2 og 2 (såkaldt paradekørsel) alt efter vejforholdene – evt. 1 og 1, hvis forholdene byder det. Vi cykler aldrig 3 og 3 eller mere!
 • Vi praktiserer rulleskift i henhold til “Snejbjerg-modellen”. Se billede nedenfor.
 • Gør opmærksom på, hvis du er ny og ikke kender til rulleskift – så vil turlederen give den fornødne instruktion.
 • Alle holder rækken og rytmen i feltet – med andre ord, vi skifter ikke plads i feltet.
 • Hold et jævnt tråd. Brems aldrig pludseligt op.
 • “Ind på en række” sker altid ved at flette som iht. “lynlåsprincippet”.

Advarselsråb:

 • De foranliggende ryttere advarer i god tid ved forhindringer forude (f.eks. hul, pæl, glasskår, parkerede biler, modkørende trafik mv).
 • De foranliggende ryttere kan også gøre opmærksom på, at der ikke kommer modkørende trafik, når der f.eks. krydses en vej, ved at råbe “Fri!” (Husk dog at denne orientering kun er vejledende, du bærer selv ansvaret når du kører ud i krydset.)
 • De bagerstliggende ryttere advarer ved bagfrakommende trafik mv.
 • Kommandoforplantning foregår med råb eller håndsignaler. Lær håndsignalerne at kende fra mere erfarne ryttere.

Forskellige advarselsråb:

 • “Holdt!” – Når der stoppes op
 • “Forfra!” – Ved trafik (eller fodgængere) forfra
 • “Bagfra” – Ved trafik bagfra
 • “Fri!/Fri bagfra!/Fri forfra!” – Ved passage af kryds mv.
 • “Se op!/Se op venstre!/Se op højre!” – Advarsel ved forhindringer fra siderne
 • “Saml op!” – Hvis de bagerst liggende ryttere er sakket agter ud. Ved kommandoen “Saml op!” skal farten tages af i ro og mag, og nedbremsningen foretages i en rolig bevægelse
 • “Samling” – Når holdet er samlet igen
 • “X” ned” – Hvis hastigheden er for høj i gruppen

Generelt:

 • Både tegn og råb sendes ned gennem rækken, hvilket betyder at alle ryttere gentager beskeden, så alle hører den
 • Foretag aldrig panikopbremsninger! De “tabte” ryttere kan netop have rejst sig op i pedalerne for at træde op til gruppen, og derved risikere at tørne ind i foranliggende med stød og panikopbremsninger til følge.
 • Pas dog på ikke at “overadvare”. Advar kun, når det er nødvendigt. Lad være med at påpege hver eneste lille forhindring på vejen. Det kan give uro i feltet, og fjerner opmærksomheden fra reelle forhindringer.
 • Overser du alligevel et hul i vejen, så kør hellere igennem det/hen over det, frem for uventede sving eller opbremsninger. Hellere en punktering end en bunke ryttere på vejen.
 • Orientering bagud: Har du brug for at vende dig om, for at orientere dig bagud, så læg først forsigtigt en hånd på sidemandens skulder. Derved holder du balancen og undgår at miste retning.